Държавно горско стопанство ПАНАГЮРИЩЕ.


Открит конкурс в ДГС Панагюрище (243)
Дата на публикуване на обявата: 30-12-2016

Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1Документация за участие    |    Открит конкурс в ДГС Панагюрище (244)
Дата на публикуване на обявата: 30-12-2016

Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2Документация за участие    |    Резултати от проведен търг в ДГС Панагюрище (224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 237)
Дата на публикуване на обявата: 20-12-2016

Резултати от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обекти №№ 1701, 1702, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1713, 1714Документация за участие    |    Резултати от проведен търг в ДГС Панагюрище (233, 234, 235, 236)
Дата на публикуване на обявата: 20-12-2016

Резултати от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1703, 1710, 1711, 1712Документация за участие    |